Siirry suoraan sisältöön

Leiriläiselle

MitäMissäMilloin

HuHu on Lounais-Suomen Partiopiirin järjestämä kesäleiri samoajille ja vaeltajille, joka järjestetään Sauvon Ahtelassa 5.-9.6.2024. Leirin kohderyhmänä on 15-22-vuotiaat partiolaiset Lounais-Suomen Partiopiiristä, muista partiopiireistä sekä ei-vielä-partiolaiset. HuHulle voi siis tulla, vaikkei olisikaan partiossa!

Samoajat ovat 15-17-vuotiaita partiolaisia, eli leirin ohjelma on tarkoitettu vuosina 2006-2009 syntyneille. Vuonna 2006 syntyneet voivat myös tulla leirille tekijöiksi. Vaeltajat eli 18-22-vuotiaat (ja sitä vanhemmat) toimivat leirillä pesteissä.

Yhteiskuljetukset

Yhteiskuljetusten reitit pyritään suunnittelemaan niin, että jokainen pääsisi lippukuntansa kotikunnasta tai mahdollisimman läheltä kyytiin. Leiriläisellä on halutessaan mahdollisuus tulla myös muulta kuin kotipaikkakunnaltaan kyytiin. Toive lähtöpaikkakunnasta tulee ilmoittaa ilmoittautumislomakkeessa.

Leiriläisen tulee varautua kulkemaan bussin noutopaikalle itse. Noutopaikka on todennäköisesti kunnan linja-autoasema, reitin varrella oleva bussipysäkki tai huoltoaseman piha. Suosittelemme kulkemaan noutopaikalle mahdollisuuksien mukaan julkisilla.

Muut kuin L-SP:n alueelta tulevat: Huomioithan, että tarjoamme kuljetukset vain L-SP:n alueelta. Bussit tulevat pysähtymään ainakin Turun, Salon ja Porin linja-autoasemilla, ja suosittelemme valitsemaan lähtöpaikkatoiveeksi jonkin näistä.

Ilmoittautuminen

HuHu24 -leirille ilmoittaudutaan 1.-29.2.2024 välisenä aikana. Leirille otetaan korkeintaan 700 osallistujaa, ja paikkoja on varattu Lounais-Suomen Partiopiirin samoajille 450 ja muiden piirien samoajille 250. Mikäli et ole partiolainen, ilmoittaudu asuinpaikkasi mukaan. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Leirin osallistumismaksu on 125 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistumismaksuun sisältyy leirin ohjelma, ruokailut sekä yhteiskuljetus Ahtelan leirikeskukseen Lounais-Suomen alueelta. Yhteiskuljetukset lähtevät Lounais-Suomen alueelta, eli lomakkeessa kysyttävään toivepaikkakuntaan voit merkitä alueella olevan paikkakunnan. Jos tulet Lounais-Suomen ulkopuolelta, voit valita paikkakunnaksi esimerkiksi Turun, Salon tai Porin, jonne itse matkustat asuinpaikkakunnaltasi.

Ilmoittautuminen tapahtuu partiorekisteri Kuksassa ja osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Ainoastaan Kuksan kautta tulleet ja ilmoittautumisen yhteydessä maksetut ilmoittautumiset huomioidaan, poikkeuksena stipendinhakijat (katso kohta stipendit). Ilmoittautuminen on sitova välittömästi osallistumismaksun maksamisen jälkeen.

Alle 18-vuotiaan osallistujan ilmoittautumisen tekee tämän huoltaja omilla huoltajatunnuksillaan. Huoltajatunnusten luomiseen liittyvissä kysymyksissä partiolainen tai tämän huoltaja voi olla yhteydessä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan. 

Osallistumismaksu ja maksuehdot

Stipendit

HuHun osallistumismaksuun on mahdollista hakea stipendiä joko koko maksuun tai puoleen siitä. Stipendijärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa leirikokemus mahdollisimman monelle. Stipendit haetaan ilmoittautumisen yhteydessä (1.-29.2.2024). Tämän ajankohdan jälkeen stipendin hakeminen ei ole enää mahdollista. Stipendit on tarkoitettu vain Lounais-Suomen Partiopiirin jäsenille. 

Stipendin hakemiseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisesti eivätkä ne tule esimerkiksi lippukunnan tietoon. Stipendit jaetaan hakemusten perusteella hakijan kokonaistilanne huomioon ottaen siten, että stipendeistä on apua mahdollisimman monelle osallistujalle. Stipendit myönnetään puhtaasti hakemukseen kirjattujen tietojen perusteella, eikä siihen tarvita liitteitä. Myönnettävä stipendi saattaa olla eri suuruinen kuin haettu stipendi, ei kuitenkaan haettua eikä osallistujan leirimaksua suurempi.  

Stipendiä hakeva ei maksa osallistumismaksua ilmoittautumisen yhteydessä. Kielteisen tai haettua pienemmän stipendipäätöksen saanut osallistuja voi halutessaan peruuttaa ilmoittautumisensa maksutta 22.3.2024 mennessä. Mikäli stipendi ei kata koko osallistumismaksua, osallistumismaksun ja stipendin erotus laskutetaan osallistujalta. 

Stipendi-kysymykset

Haluan hakea stipendiä huhulle osallistumista varten
– Kyllä

Stipendiä hakevan osallistujan syntymävuosi

Kuinka monta yli 18-vuotiasta henkilöä hakijan kotitalouteen kuuluu? (Kotitalouden muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan. Tämä tieto tarvitaan tulojen suhteuttamiseksi siihen, kuinka monta henkeä niillä tulisi elättää.)
– 1
– 2
– 3

Kuinka monta 0-13 -vuotiasta lasta hakijan kotitalouteen kuuluu?

Kuinka monta 14-17 -vuotiasta lasta hakijan kotitalouteen kuuluu?

Stipendin hakijan kotitalouden kaikkien jäsenten yhteenlasketut käytettävissä olevat tulot vuonna 2024 ovat arviolta yhteensä: (Tuloilla tarkoitetaan palkkakuluja, yrittäjätuloja, omaisuustuloja ja kaikkia tulonsiirtoja, kuten opintotuet, vähennettynä niistä maksetuista veroista.)
– Alle 10 000 euroa vuodessa
– 10 000–12 000 euroa vuodessa
– 12 000–15 000 euroa vuodessa
– 15 000–18 000 euroa vuodessa
– 18 000–22 000 euroa vuodessa
– 22 000–26 000 euroa vuodessa
– 26 000–30 000 euroa vuodessa
– 35 000–40 000 euroa vuodessa
– 40 000–45 000 euroa vuodessa
– Yli 45 000 euroa vuodessa

Onko stipendin hakija täysipäiväinen opiskelija?
– Ei

Saatko vanhemmiltasi tai muilta tukea yli 200 euroa kuussa?
– Ei

Asutko yksin?
– Kyllä
– Ei

Asutko avo-/aviopuolison kanssa?
– Kyllä
– Ei

Onko kotitaloutesi muista jäsenistä vähintään yksi myös täysipäiväinen opiskelija?
– Kyllä
– Ei

Asutko vanhempiesi luona ja vanhempasi tukevat sinua rahallisesti?
– Kyllä
– Ei

Asutko vanhempiesi luona, mutta vanhemmat eivät tue sinua rahallisesti?
– Kyllä
– Ei

Onko joku stipendin hakijan kotitalouden jäsen ollut työtön viimeiset 0,5-1,5 vuotta?
– Kyllä
– Ei

Onko joku hakijan kotitalouden jäsen ollut työtön kauemmin kuin viimeiset 1,5 vuotta?
– Kyllä
– Ei

Tekeekö yksinhuoltajuus hakijan kotitalouden taloudellista tilannetta haastavammaksi?
– Kyllä
– Ei

Tekeekö hakijan kotitalouden jonkun jäsenen pitkäaikainen työkyvyttömyys taloudellista tilannetta haastavammaksi?
– Kyllä
– Ei

Mikäli kyllä, niin kuinka monen?

Onko joku hakijan kotitalouden jäsenistä eläkkeellä?
– Ei

Mikäli kyllä, niin kuinka moni?

Onko hakijan kotitalouden taloudellisessa tilanteessa jotain muuta, joka vaikuttaa kykyyn maksaa huhun osallistumismaksu itse? Esim. konkurssi, velkaongelmia, pitkäaikaistyöttömyyttä jne. Vastaa alle vapaamuotoisesti, mutta tiivistetysti.
– Kyllä
– Ei

Taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat tekijät

Kuinka monta alle 18-vuotiasta hakijan kotitalouden jäsentä on osallistumassa huhulle?

Kuinka monta täysi-ikäistä hakijan kotitalouden jäsentä on osallistumassa huhulle?

Tekijänä leirillä toimivat: Mikäli leiripestissä, niin mikä leiripesti?

Kuinka suuren stipendin hakija toivoo saavansa huhulle osallistumista varten?
– Koko leirimaksu
– Puolet leirimaksusta

Sähköpostiosoite stipendipäätöstä varten

Suostun siihen, että Lounais-Suomen Partiopiiri käsittelee tässä lomakkeessa olevat tietoni luottamuksellisesti. Kaikki annetut tiedot tuhotaan huhun jälkeen. Olen myös antanut yllä olevat tiedot totuudenmukaisesti. Valheellisten tietojen antaminen voi johtaa stipendin takaisin perintään.
– Kyllä

 

Leirikirjeet

HuHun osallistujille lähetetään leirikirje ennen leiriä, joka sisältää tärkeää tietoa leirille osallistumisesta. Leirikirje julkaistaan myös tänne!

Usein kysytyt kysymykset

Voinko osallistua HuHulle, vaikka en ole partiossa?
Voinko osallistua HuHulle, vaikka kuulun toiseen partiopiiriin?
Milloin ilmoittautuminen alkaa?
Voinko osallistua, vaikka lippukunnastani ei tulisi muita osallistujia?
Onko HuHulla kesätyötakuu?
Miten leirillä majoitutaan?
Missä leiri järjestetään?
Onko tapahtumaan yhteiskuljetusta?
Mitä tehdä, kun olen unohtanut tai laittanut väärin yhteiskuljetuksen toivepaikan ilmoittautuessa?